Departament de mediació

Què es la Mediació?

És un mètode alternatiu a la via judicial per a la gestió i resolució de conflictes entre dues parts, on un/a Mediador/a ajuda a trobar consensos de manera independent i imparcial. Es tracta d’una eina àgil i econòmica per arribar a acords entre les parts en conflicte, evitant així tot el que comporta la seva ju­dicialització. La Mediació és un procés to­talment voluntari i confidencial que afavoreix la comunicació en­tre els implicats, aportant un espai d’igualtat, promovent el diàleg, i cercant propostes de resolució que puguin satisfer a tothom.

Com trobar-nos

  • Gran Via de LLuís Companys, 214
  • Premia de Mar
  • Barcelona
  • 08330
  • Tel1. 93 752 31 02
  • Tel2. 93 752 36 25
  • Fax   93 752 02 01
  •  
  • De dilluns a dijous: Matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 19.
  • Divendres: Matins de 9 a 14 i tarda tancat.