La campanya dels Administradors de Finques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els Administradors de Finques col·legiats catalans inicien una trencadora campanya de publicitat a grans mitjans, amb l’objectiu de donar a conèixer la professió tot  descrivint les principals funcions que realitza l’administrador de finques a l’hora de gestionar els immobles i les comunitats de propietaris.

La campanya “Estic Gaudint de Casa Meva”, es va presentar en primícia el passat dia 16 de novembre a la seu del CAFBL, en un acte de caire formal que va ser liderat pel President del Consell de Col·legis d’Administradors de Fiques de Catalunya i del Col·legi de Barcelona-Lleida, Sr. Enrique Vendrell junt amb els seus homònims de Tarragona i Girona, Sr. Esteve Martí , Sr. Jaume Vilanova ( actualment en funcions per estar en ple període electoral ).

Vendrell,  afirmava en el discurs inaugural de l’esdeveniment que la professionalització de la gestió del patrimoni immobiliari de la ciutadania no és tan sols una necessitat, sinó un fet…  Tot seguit, en  Carles Medina, líder creatiu del projecte,  presentava i defensava la campanya davant d’ uns Col·legiats gratament sorpresos tot afirmant que fer la campanya “Estic gaudint de casa meva”  per reposicionar a l’Administrador de Finques, els ha fet descobrir l’abast de la professió.

LA PROPIETAT HORITZONTAL I VERTICAL

PROPIETAT HORITZONTAL

La Propietat Horitzontal es caracteritza per estendre’s de manera privativa sobre un pis o local d’una edificació, urbanització o complex constructiu i, a més, sobre una quota de propietat dels elements comuns de tota la Finca.

AJUTS PER RESINTONITZAR EL TDT

Des del 26 d’octubre es poden reprogramar les noves freqüències dels canals de televisió digital terrestre (TDT), que es resintonitzen per tal de deixar espai lliure a la xarxa mòbil 4G i guanyar velocitat de navegació. El procés ha d’estar llest abans de l’1 de gener de 2015.

JUNTES, VOTS I IMPUGNACIÓ D'ACORDS

Assistència a juntes i vot (Article 15)

1. L’assistència a la Junta de propietaris serà personal o per representació legal o voluntària, essent suficient un escrit signat per el propietari per tal d’acreditar-la.

Si algun pis o local pertanyés pro indivís a diferents propietaris, aquests anomenaran un representant per assistir i votar a les juntes.

Si la vivenda o local es trobés en ús de fruit, l’assistència i el vot correspondrà al propietari, el qual, excepte manifestació en contra, s’entendrà representat per l’usufructuari, havent d’ésser expressa la delegació quan es tracti dels acords a que es refereix la regla primera de l’article 17 o d’obres extraordinàries i de millora.

El contracte de lloguer al Registre de la Propietat

La Llei només protegeix l’arrendatari davant tercers o davant l’arrendador si el contracte està inscrit. Des de la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans ( LAU 29/94 ), resulta molt convenient per a l’arrendatari , la inscripció del contracte d’arrendament en el Registre de la Propietat.

Amb anterioritat a aquesta reforma, ja existia la possibilitat de registrar els contractes però no s’establia cap conseqüència per no fer-ho.

Com trobar-nos

  • Gran Via de LLuís Companys, 214
  • Premia de Mar
  • Barcelona
  • 08330
  • Tel1. 93 752 31 02
  • Tel2. 93 752 36 25
  • Fax   93 752 02 01
  •  
  • De Dilluns a Divendres de 9H a 13H i de 16H a 18H

Segueix-nos