FASE 1 I 2 EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

Execució d’obres:

S'aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents. Es podran realitzar els treballs de reforma, reposició, substitució, reparació etc., en edificis i habitatges habitats, sense més restriccions que en un altre tipus d'activitats; és a dir, garantint les mesures d'higiene i distància de seguretat de 2 metres i, en tot cas, sempre seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

Reunions de Juntes Presencials:

A Catalunya NO es poden fer reunions de juntes de propietaris presencials mentre no s’aixequi l’estat d’alarma, d’acord amb el que preveu el Decret Llei 10/2020, de 27 de març, sense perjudici del que estableixi el Ministeri de Sanitat durant el procés de desescalada. Sí que es poden fer reunions per videoconferència i adoptar acords sense reunió.

Zones comunitàries:

Cal respectar la limitació de grups d’un màxim de 10 persones mantenint les mesures de seguretat (ús de mascareta, distància de 2 metres, absència de contacte físic, etc.).

Cal evitar el contacte amb els elements comuns, com ara bancs o similars, així com els parcs infantils, gronxadors i tobogans, perquè les superfícies poden estar contaminades.

Fase 1. Instal·lacions esportives:

Es poden utilitzar, però només aquelles que tenen controlat el seu accés i respectant l’aforament del 30% de l’ús esportiu. Amb cita prèvia i per torns.

Només per a la pràctica esportiva individual, dues persones si la modalitat ho requereix, però sense contacte físic i respectant la distància de seguretat de 2 metres.

Els menors i les persones amb discapacitat poden anar amb un acompanyant.

Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

Piscines comunitàries:

A la fase 1 les piscines han de romandre tancades.

Respecte a la fase 2, les comunitats de propietaris continuen sent les grans oblidades en aquest estat d'alarma. Si bé no es diu concretament que les comunitats de propietaris podran obrir durant la fase 2 de l'estat d'alarma, s'interpreta que sí, sempre que compleixin les mesures establertes en els articles 44 i 45 de l'Ordre SND 414/2020, entre les que es troben principalment les següents:

• L'aforament màxim permès serà 30% (s'ha de tenir en compte la superfície de la làmina d'aigua i la del recinte, com també el nombre d'habitatges i la ponderació de persones que habiten en l'immoble).

• Obtenció necessària de cita prèvia i s’organitzaran horaris per torns.

• Distribució espacial per garantir la distància de seguretat d'almenys dos metres entre els usuaris mitjançant senyals en el sòl limitant els espais.

• Amb caràcter previ a l'obertura diària, s'haurà de realitzar la neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció als espais tancats com lavabos.

• S’efectuarà neteja i desinfecció mínim 3 vegades al dia de les superfícies de contacte (poms, manetes de portes, baranes, etc.).

• Cartelleria amb les mesures d’higiene i seguretat.

• Limitació especial del recinte per garantir distància de seguretat entre els usuaris (mínima de 2 metres), mitjançant senyals a terra.

• No és possible l'ús de les dutxes de vestuaris ni fonts d'aigua.

Font: CAFBL

 

COMUNITATS DE PROPIETARIS: FASE 1 DE L'ESTAT D'ALARMA

 

MANTENINT SEMPRE LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT I LES MESURES HIGIÈNIQUES

►OBERTURA DE PISTES ESPORTIVES A L’AIRE LLIURE.

►ESPORT INDIVIDUAL SENSE CONTACTE FÍSIC.

►ÚS DE ZONES COMUNS PER ACCÉS A LA VIA PÚBLICA.

►PISCINES TANCADES.

►PROHIBIT L’ÚS DE PARCS INFANTILS I GRONXADORS.

►NO ES PODEN CELEBRAR JUNTES DE PROPIETARIS.

►OBRES: EN ZONES QUE ES PUGUIN SECTORITZAR I SENSE CONTACTE AMB ELS RESIDENTS.

 

                      

Nova ordre sobre la suspensió d'obres en edificis. Orden Ministerio Sanidad 385/2020 de 2 de maig

 

Es poden fer les obres en les que, per el tipus d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l'immoble o de delimitació d’espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra.

També es poden fer les obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, a les que no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin les següents condicions:

 • Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comuns no sectoritzades, i s’adoptin totes les mesures oportunes per evitar el contacte amb els veïns de l'immoble.
 • L’accés i sortida d’aquests locals, habitatges i zones s'ha de produir a l'inici i a la finalització de la jornada laboral.
 • El treballadors han d'adoptar les mesures de prevenció i higiene front la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

En tots aquests casos exceptuats de la suspensió, es permet l’accés a les zones no sectoritzades de l'edifici, per la realització d’operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per a l’execució de les obres.

Conseqüentment, fins a la finalització del període d’estat d’alarma i les seves prorrogues, estan SUSPESES LES OBRES I TREBALLS que suposin una intervenció en edificis existents quan a l'immoble es trobin persones no relacionades amb l'activitat de l’execució de les obres que puguin tenir interferència amb l’activitat de les obres o amb el moviment de treballadors, o trasllat de materials, amb les següents

EXCEPCIONS a la suspensió d’obres:

 1. Quan les obres no produeixin cap interferència amb les persones no relacionades amb l’obra. És a dir, quan a la finca no hi ha cap persona aliena a l’obra, o quan es pot sectoritzar o independitzar totalment la zona de l’obra de la resta del edifici.
 2. Quan es tracti d'obres o reparacions URGENTS  d'instal·lacions o avaries, o de tasques de vigilància en el propi immoble.
 3. Quan les obres  es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, a les que no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin condicions abans esmentades.
 

NOU HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

ENS TROBAREU DE DILLUNS A DIVENDRES

MATINS DE 9 A 14 HORES

DE DILLUNS A DIJOUS

TARDES DE 16 A 18 HORES

Tlf. 93.752.31.02 - 93.752.36.25

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tlf. Emergències: 677.81.10.72

 

NOU HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

Benvolguts/es.:

Ens adrecem a vosaltres per informar-vos del nostre nou horari d’atenció al públic de les nostres oficines, com a prestació de servei essencial.

Estarem, a partir del dia 14 d’abril d’enguany a les nostres oficines:

ELS MATINS, DE DILLUNS A DIVENDRES, DE LES  9 A LES 14 HORES

LES TARDES, DE DILLUNS A DIJOUS, DE LES 16 A LES 18 HORES

Interessem, en benefici de tots, que concerteu cita prèvia al nostre telèfon (93 752 31 02) per aquelles gestions que no siguin pròpiament d’entrega de documentació o de pagament de rebuts per tal d’evitar aglomeracions innecessàries i no recomenables.

D’altra banda, els pagaments es verificaran preferiblement per tarja bancària i, pel cas que es requerís un pagament excepcionalment en efectiu aquest únicament es podrà verificar en horari únicament de matins.

Continuem prioritzant la feina en el sistema de teletreball, però estem també disponibles per oferir una atenció presencial pels nostres clients en l’horari esmentat i en sistema de torns, d’aquí la rellevància i necessitat de la cita prèvia.

És voluntat de la nostra empresa i els seus treballadors donar-vos un servei ininterromput i de qualitat, i en aquest sentit, ens veiem obligats a anar-nos adaptant a la situació requerida, i així els ho anem i anirem comunicant, situació que malauradament és extraordinàriament complicada i que impossibilita, ara per ara, convocar o concertar reunions presencials.

Recordar-vos que podeu comunicar-vos regularment amb nosaltres via e-mail, o telefònicament, i que disposem, igualment, d’un telèfon d’emergències (677811072) pel cas d’una contingència urgent.

 

Restem a la seva disposició,

Afectuosament,

 

CASTELLÀ& SOCIS, SL

Com trobar-nos

 • Gran Via de LLuís Companys, 214
 • Premia de Mar
 • Barcelona
 • 08330
 • Tel1. 93 752 31 02
 • Tel2. 93 752 36 25
 • Fax   93 752 02 01
 •  
 • De dilluns a dijous: Matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 19.
 • Divendres: Matins de 9 a 14 i tarda tancat.