DEPARTAMENT DE MEDIACIÓ

La Mediació és un mètode àgil, eficaç i econòmic per a la resolució de conflictes entre dues parts.

Si desitja més informació sobre aquest servei es pot posar en contacte amb nosaltres sol.licitant cita prèvia:

CASTELLÀ I SOCIS, S.L.

https://www.castellasocis.cat/ca/serveis/departament-de-mediacio

93.752.31.02 / 93.752.36.25

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

CAFBL Recordatori a tenir en compte per obrir les piscines

 

Davant les constants preguntes sobre l'obertura de piscines i sobre quina ha de ser la intervenció de l'Administrador de Finques en aquestes situacions, et recordem que el Reial Decret Llei 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19, NO modifica l'Ordre del Ministeri de Sanitat 414/2020 de 16 de maig, que marca, per aplicació analògica, els requisits d'obertura que han de complir les piscines comunitàries.

Com ja t’hem informat en anteriors circulars, si bé a les piscines comunitàries no se les nomena en l'Ordre 414, la veritat és que se les equiparen a les recreatives a l'efecte de complir les mesures establertes en la legislació que les regula. Aquesta interpretació va ser ratificada pel Ministeri de Sanitat en carta remesa al Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques d'Espanya.

Les esmentades mesures imposen complir una sèrie de requisits de caràcter sanitari (ja informat/da pel Col·legi en anteriors circulars), per poder obrir les piscines comunitàries. Davant d’això, l'Administrador de Finques ha de comunicar i assessorar les juntes directives sobre les exigències legals que han de complir-se, essent suficient remetre'ls les circulars enviades per aquest Col·legi on es detallen puntualment aquests condicionats.

Es recorden els requisits més importants sobre l'obertura de piscines, sense perjudici de remetre'ns a anteriors informacions més extenses:
 • Aforament exigible: L'art. 44 de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, diu que “l'aforament màxim permès serà del trenta per cent de la capacitat de la instal·lació, sempre que sigui possible respectar la distància de seguretat de 2 metres entre usuaris. En cas contrari, es reduirà l'aforament a l'efecte de complir amb la distància de seguretat”. De manera que continua vigent l'aforament del 30% en piscines.
Per al got de la piscina, tant el CTE DB SI-3 com l'RD 80/1998, estableixen un aforament de 2 m²/persona. Per a la zona de platja, el CTE DB SI-3 estableix un aforament de 4 m²/persona per a piscines públiques, la qual cosa es prendrà com a base per similitud o analogia. La forma del control d'aforament el determinarà la Comunitat.
 • Accés a la piscina: Es requereix obtenir cita prèvia per a la qual s'organitzaran horaris per torns. Fora d'aquests temps d'ús no es podrà romandre a la piscina.
 • Mesures en les zones d'estada o de trànsit de banyistes: S'ha d'establir una distribució espacial per garantir perímetres de seguretat d'almenys 2 metres entre els usuaris, la qual cosa s'organitzarà mitjançant bandes o senyals en el sòl que limitin els espais. Tots els objectes personals com tovalloles, pots de crema, calçat d'ús exclusiu per a les piscines, motxilles, etc., han de romandre dins del perímetre de seguretat establert, evitant contacte amb la resta d'usuaris.
 • Higienitzar: S'haurà de netejar i desinfectar abans de l'obertura de la instal·lació i almenys dues vegades més al dia. Es disposarà d'un protocol escrit de neteja i desinfecció que la comunitat tindrà a disposició de les autoritats sanitàries si se li requerís en algun moment.
 • Control de la qualitat de l'aigua: Mitjançant un dosificador automàtic o almenys 3 vegades al dia.
Insistim que no és obligació de l'Administrador de Finques prendre decisions sobre si s'obre o no la piscina. El seu deure es limita a assessorar per escrit a les comunitats sobre l'obligació de complir les mesures sanitàries exigibles per a l'obertura, la qual cosa s'inclou dins de la diligència deguda, rigor, principi de cautela i professionalitat de l'Administrador de Finques col·legiat. Després d'això i consultat també el mantenidor de la piscina, la gestió i control que es faci del risc és responsabilitat exclusiva de la comunitat, corresponent al president i junta directiva decidir si s'obren o no les instal·lacions i si es fa de conformitat a la legislació informada. Amb això, haurà de conèixer també la comunitat que si es donen denúncies o inspeccions sobre eventuals incompliments en l'ús de la piscina, o si hi hagués fins i tot un rebrot de Covid19 ubicat en aquesta zona comuna, cadascuna d'aquestes circumstàncies poden donar lloc a sancions molt severes.

En aquest sentit, el Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, que marca els criteris tècnic-sanitaris de les piscines, concreta en el seu article 16 el règim sancionador, assenyalant que, sense perjudici d'una altra normativa que pogués resultar aplicable, l'incompliment de les disposicions d'aquest Reial decret podrà donar lloc a l'aplicació de les sancions establertes en la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat i en la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.

No obstant això, el dia 21 de juny acaba l'estat d'alarma, de manera que la Generalitat de Catalunya, assumint les seves pròpies competències, podria legislar sobre els requisits d'obertura de les piscines comunitàries, podent canviar els criteris anteriors o fent-los menys rigorosos. Qüestió que, de moment, no deixa de ser sinó una hipòtesi.
 

Com trobar-nos

 • Gran Via de LLuís Companys, 214
 • Premia de Mar
 • Barcelona
 • 08330
 • Tel1. 93 752 31 02
 • Tel2. 93 752 36 25
 • Fax   93 752 02 01
 •  
 • De dilluns a dijous: Matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 19.
 • Divendres: Matins de 9 a 14 i tarda tancat.