• Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • EXPERIÈNCIA, COMPETÈNCIA I ESPECIALITZACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES
 • ESTEM BEN A PROP TEU, CREIXEM AL TEU COSTAT
 • ASSESSORAMENT INTEGRAL, SEGUR, DE CONFIANÇA
 • PROFESSIONALITAT I COMPROMÍS
 • ENS AVALEN MÉS DE CINQUANTA ANYS D’EXPERIÈNCIA
 • LA EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA ENS HAN MANTINGUT DINS DEL MERCAT IMMOBILIARI COM A REFERENTS
 • EXPERIÈNCIA, COMPETÈNCIA I ESPECIALITZACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES

Com fer front al pagament d'una bestreta?

Rehabilitació de la façana, instal·lar un ascensor, trencament d’elements comuns… La convivència veïnal es pot veure interrompuda o inclús truncada per qualsevol dels motius anteriors, tenint com a desenllaç una bestreta. Temuda paraula per el que suposo: despesa.

La morositat veïnal és un dels grans problemes de les comunitats de veïns, segons el III Estudio Global sobre la morosidad en las Comunidades de Propietarios en España que l’Observatorio de las Comunidades de Propietarios ha dut a terme, al 2013 es va als 1.798 milions d’euros d’impagament. Haver de fer front a una bestreta és una despesa que cap veí desitja però que quan es presenta no es pot eludir, essent  important no contribuir a l’augment de l’impagament en les comunitats. A més, és d’obligatori compliment  la Llei de la Propietat Horitzontal, tant per part de la comunitat com per part de cada veí, encarregada de regular aquest assumpte.

En primer lloc, caldrà considerar si el fet que motiva la bestreta entra dins de la cobertura de l’assegurança que tota comunitat ha de tenir. A més, per a més tranquil·litat, tot i que no és obligatori, és recomanable i evita mals de cap, que cada llogater disposi d’una assegurança de la llar que contempli tant el contingut como el continent.

Quines bestretes són les més comuns?

Seguint la normativa esmentada anteriorment (Llei de Propietat Horitzontal), existeixen bestretes que no es poden evitar, havent d’assumir el seu pagament.

 • Obres per al manteniment de l’immoble. Tots els propietaris estan obligats al pagament de la bestreta que serveixi per a realitzar qualsevol manteniment a l’immoble que afecti en termes de seguretat, habitabilitats, és a dir, es tracta d’obres estrictament necessàries i que hauran d’ésser aprovades per la junta veïnal.
 • Obres per  a eliminar barreres arquitectòniques. S’entén  com a necessari l’eliminació de qualsevol element que impedeixi l’accés a l’immoble per a les persones amb discapacitat física o majors de 70 anys. És comú aprovar bestretes per instal·lar cadires elevadores, rampes o ascensors. En aquest cas, tots els veïns hauran de procedir al pagament, sempre i quan aquest no sobrepassi la suma de 12 mensualitats del pagament ordinari de la comunitat.
 • Obres de millora de l’edifici. Aquesta bestreta acostuma a ésser freqüent ja que el pas del temps deteriora determinats elements de l’immoble, per el que és necessari realitzar treballs de millora. Aprovada en junta, tots els veïns han d’assumir la despesa quan no superi la suma de 3 mensualitats.

I si la reforma és a casa?

En primer lloc caldria assegurar que si,  tal i com s’ha indicat anteriorment, l’assegurança cobreix el desperfecte que s’ha produït a la llar. Si no es tracta d’un desperfecte como a tal, i parlem d’una reforma, s’haurà de tenir en compte una sèrie de consideracions. La primera és el finançament per a dur-la a terme, ja que no disposar de fons si la reforma és urgent pot ser un problema. La segona consideració serà posar en coneixement de la comunitat la intenció de realitzar una reforma, en el cas que aquesta sigui d’envergadura. A més, amb cada reforma no està permès alterar o reduir la seguretat de la vivenda ni tampoc alterar la seva estructura. Els elements comuns tampoc podran ser alterats amb una reforma particular. S’haurà de respectar les hores de descans,  una reforma mai podrà minar els drets de la resta de propietaris de la comunitat.

Font:  www.elpais.com

 

Com trobar-nos

 • Gran Via de LLuís Companys, 214
 • Premia de Mar
 • Barcelona
 • 08330
 • Tel1. 93 752 31 02
 • Tel2. 93 752 36 25
 • Fax   93 752 02 01
 •  
 • De dilluns a dijous: Matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 19.
 • Divendres: Matins de 9 a 14 i tarda tancat.