• Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • EXPERIÈNCIA, COMPETÈNCIA I ESPECIALITZACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES
 • ESTEM BEN A PROP TEU, CREIXEM AL TEU COSTAT
 • ASSESSORAMENT INTEGRAL, SEGUR, DE CONFIANÇA
 • PROFESSIONALITAT I COMPROMÍS
 • ENS AVALEN MÉS DE CINQUANTA ANYS D’EXPERIÈNCIA
 • LA EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA ENS HAN MANTINGUT DINS DEL MERCAT IMMOBILIARI COM A REFERENTS
 • EXPERIÈNCIA, COMPETÈNCIA I ESPECIALITZACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES

Les terrasses comunitàries

Existeix una profunda preocupació en les comunitats de propietaris davant la noticia difosa en els mitjans de comunicació de que la nova Llei General de Telecomunicacions possibilitarà expropiar les seves terrasses per a col·locar-hi antenes de telefonia mòbil. Els propietaris es veuen indefensos davant l’eventualitat que, un operador, els digui que el seu terrat és “d’interès general" per al desplegament d’una xarxa de telecomunicacions, sense tenir en compte arguments sobre la propietat privada o raons mediambientals o de salut pública, o fins i tot d’ordenació urbana que haurien de condicionar aquesta mesura forçosa.

El cert és que aquesta Llei pretén activar un sector estratègic que, si bé te molt a veure amb el desenvolupament econòmic i social del país, d’altra banda dinamita un dels principis quasi intocables d’un Estat de dret com és la propietat privada, sense que la mera declaració formal d’interès social pugui ésser suficient per a la privació coactiva d’un element comú de l’edifici.

La utilitat pública no és una caixa de Pandora, que serveixi per a privar als copropietaris del terrat de la seva finca sense atendre ni tan sols l’espai d’ocupació que resultaria tolerable, és a dir, l’ús mínim sense la pèrdua absoluta de la propietat.

Deixant al marge la falta de conciliació d’aquesta nova Llei amb el "principi de precaució ambiental" recollit a la Llei de Salut Pública -que obligaria a restringir segurament la instal·lació d’antenes a causa del potencial perill que pot suposar per a la salut de les persones-, resulta incomprensible que no tingui en compte que, aquest tipus d’antenes, suposen un sobrepès per a la coberta que afectarà sens dubte a l’estructura de sustentació de l’immoble, sense ser insignificant la clara depreciació de les vivendes pel simple fet de tenir col·locades en els seus terrats aquests tipus d’infraestructures.

Això, al marge de que, si es produeix l’expropiació de la coberta, element comú per naturalesa, es gestaria un canvi del títol constitutiu incompatible amb els enunciats de la Llei de Propietat Horitzontal, com també, la necessitat de desafectar un element comú una vegada valorat el sòl, precisant l’elevació a escriptura pública i posterior inscripció registral. Aquestes qüestions formals que la norma no preveu, són les que possibilitaran davant aquestes llacunes legals, que la comunitat s’oposi a la instal·lació, al·legant raons d’imprevisió que es contraposen als enunciats de la Llei de la Propietat Horitzontal.

Exposat això, el lector es preguntarà: què podem fer  si un operador de telefonia es presenta a l’edifici i ens diu que el nostre terrat és d’interès general per a col·locar-hi una antena? La resposta és que contacti immediatament amb el seu administrador de finques col·legiat per tal que es posi en contacte amb l’empresa, procurant que els requisits legals per a la ocupació del terrat es compleixin, ja sigui a través del procediment de l’expropiació forçosa o mitjançant la declaració de servitud de pas.

L’administrador també haurà de controlar que les despeses siguin assumides íntegrament per l’operador; la correcta valoració econòmica de la servitud o expropiació; que el projecte tècnic sigui acceptable a l’hora de no generar cap sobrepès a la coberta; si s’escau, constituir en dret una servitud de pas, en lloc de l’expropiació del terrat; si es sobrepassés la volumetria autoritzada en la zona; si la instal·lació comporta la modificació del títol constitutiu; si existeixen trasters que hagin de tenir expedients diferents en funció de les titularitats; si, atenent a la zonificació de l’espai radioelèctric és justificable l’ocupació; si el traçat proposat és el correcte davant d’altres que es puguin donar; etcètera.

En suma, i en tant que és justificable una certa preocupació arrel dels titulars de premsa referits a l’aprovació d’aquesta llei, d’un anàlisi detallat del text se’n dedueix que les comunitats de propietaris poden i han d’estar vigilades a través dels seus administradors de finques col·legiats, per tal que si sorgeix aquesta petició d’un operador, es compleixi el procediment legal de forma taxativa, controlant  activament si la terrassa o coberta del seu edifici pot o no ser ocupat.

 

Font: www.elpais.com

 

Com trobar-nos

 • Gran Via de LLuís Companys, 214
 • Premia de Mar
 • Barcelona
 • 08330
 • Tel1. 93 752 31 02
 • Tel2. 93 752 36 25
 • Fax   93 752 02 01
 •  
 • De dilluns a dijous: Matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 19.
 • Divendres: Matins de 9 a 14 i tarda tancat.