• Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • EXPERIÈNCIA, COMPETÈNCIA I ESPECIALITZACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES
 • ESTEM BEN A PROP TEU, CREIXEM AL TEU COSTAT
 • ASSESSORAMENT INTEGRAL, SEGUR, DE CONFIANÇA
 • PROFESSIONALITAT I COMPROMÍS
 • ENS AVALEN MÉS DE CINQUANTA ANYS D’EXPERIÈNCIA
 • LA EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA ENS HAN MANTINGUT DINS DEL MERCAT IMMOBILIARI COM A REFERENTS
 • EXPERIÈNCIA, COMPETÈNCIA I ESPECIALITZACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES

El soroll en les Comunitats de Propietaris

El soroll és, sens dubte, una de les fonts de conflicte que pertorben  el normal funcionament d’una comunitat, i encara més quan aquest és provocat per veïns, instal·lacions defectuoses o un  aïllament deficient acústic de l’edifici.

 

Segons el Col·legi Professional d’Administradors de Finques de Madrid (CAFMadrid), el 35% de las queixes veïnals tenen el seu  origen en els sorolls, ja siguin causats per veïns que no respecten el descans dels demés (20%); per la deficiència en l’aïllament acústic de les vivendes (10%) o, finalment, degut a l’estat defectuós de les instal·lacions (5%).

Per a Ángel Ignacio Mateo, secretari del CAFMadrid, “després de la morositat, la majoria de les queixes en una comunitat, concretament el 35%, és a causa dels sorolls a l’interior de les vivendes que afecten, en conseqüència, a les relacions veïnals”. Tot i que el 10% de les reclamacions estan relacionades amb la baixa qualitat acústica de les seves llars, “el 20% de les queixes referides al soroll podrien solventar-se amb un comportament cívic i el compliment de la normativa”, estima. El 5% restant es deu als sorolls generats per ascensors, aparells d’aire condicionat, portes de garatge o desaigües defectuosos o en mala conservació.

Amb motiu del Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll, celebrat el dimecres 30 de abril, el Col·legi Professional d’Administradors de Finques de Madrid recomana seguir 6 passos per a enfrontar-se a situacions que poden arribar a crispar la vida en comunitat a conseqüència del soroll a l’interior de les vivendes.

1. Si ha de realitzar obres a casa seva, tingui en compte que els nivells de soroll permesos estan regulats en les ordenances de protecció del medi ambient urbà del municipi on radiqui la finca. Per exemple, a Madrid capital regeix la Ordenança de Protecció de l’Atmosfera contra la Contaminació per Formes d’Energia, que prohibeix les obres a l’interior de les vivendes des de les 21 hores fins les 8 hores, en dies laborables, i des de les 21 hores fins les 9,30 hores els dissabtes, diumenges i festius.

2. No permeti que els animals al seu càrrec pertorbin el descans dels seus veïns. Ja que la Llei de la Propietat Horitzontal, que és la norma que regula la convivència en les comunitats de propietaris, no diu res al respecte, és important consultar la normativa de tinença d’animals existent al municipi on es troba el seu immoble. Aquesta norma generalment estableix els horaris de  permanència d’animals en terrasses o patis i limita el nombre d’animals per vivenda. Si el propietari incompleix aquesta normativa, es poden denunciar els fets davant l’Ajuntament.

3. Respecti les hores de descans dels deus veïns, i eviti tocar un instrument musical, utilitzar aparells electrodomèstics sorollosos (aspiradora, rentaplats, etc.) o bé pujar el volum de la radio o televisor a hores intempestives. Una vegada més, la normativa existent a nivell municipal en matèria de protecció del medi ambient urbà determina els índex de soroll permesos en cada franja horària i depenent de si és una vivenda o un local en el que es desenvolupi una activitat.

4. En cas de tenir llogada la seva vivenda, tingui en compte que no residir a l’immoble no l’eximeix de les seves obligacions com a propietari. Els veïns poden sentir-se perjudicats per el soroll que provoquen els seus llogaters. Si fos així, pot exercir l’acció de resolució de contracte de lloguer per activitats molestes, tal i com contempla l’article 27.2 e) de la Llei d’Arrendaments Urbans. Per això, s’ha d’incloure en el contracte d’arrendament  una clàusula que faci referència a aquest tipus de situacions.

Respecte això, la Llei de Propietat Horitzontal diu en el seu article 7.2 que, ni el propietari ni l’ocupant del pis pot desenvolupar-hi activitats molestes, aconsellant als propietaris afectats que contactin amb el president de la comunitat per tal que, de forma fefaent, insti al propietari de la vivenda i als llogaters en el cessament dels sorolls.

5. Si detecta sorolls o vibracions inferits per les instal·lacions de l’edifici, tals com l’ascensor, aparells d’aire condicionat o portes de garatge, posis en contacte amb el president o administrador de finques per tal de solventar aquest problema.

La Llei de Propietat Horitzontal és clara: la comunitat està obligada a la realització de les obres necessàries per a l’adequat sosteniment i conservació de l’immoble i els seus serveis. En conseqüència, el president o administrador haurà de posar-se en contacte amb l’empresa mantenidora per tal d’arreglar els danys en les instal·lacions o, en el seu cas, amb la constructora si la procedència dels sorolls recau en patologies o defectes de la construcció i no ha transcorregut el termini de reclamació.

6. Apel·lar al sentit comú per tal de fer front als sorolls molestos. La caiguda d’objectes, passos repetitius amb sabates sobre tarimes de fusta o bé moure  el mobiliari provoca molèsties al veí del pis de sota. Posis al seu lloc i actuï en conseqüència.

“No obstant l’esmentat”, conclou Mateo, “el primer que ha de fer el propietari afectat per sorolls és optar per la via del diàleg i intentar solventar el problema”. Si tot i així no es soluciona, “haurà de dirigir-se al president de la comunitat per tal de requerir al propietari o ocupant que aturi les activitats molestes”, tal i com estableix l’article 7.2 de la Llei de Propietat Horitzontal.

El CAFMadrid recorda que, si una vegada presentada la demanda, la sentència fos estimatòria, el propietari infractor podria veure’s privat del seu dret d’ús de la vivenda per un temps no superior a tres anys, així com haver d’afrontar, en el seu cas, una indemnització per danys i prejudicis. L’informe, encarregat a una empresa acreditada per a la medició del nivell de sorolls mitjançant  un sonòmetre, és una proba fefaent per tal de verificar la vulneració dels nivells permesos.

 

FONT: www.inmodiario.com

 

Com trobar-nos

 • Gran Via de LLuís Companys, 214
 • Premia de Mar
 • Barcelona
 • 08330
 • Tel1. 93 752 31 02
 • Tel2. 93 752 36 25
 • Fax   93 752 02 01
 •  
 • De dilluns a dijous: Matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 19.
 • Divendres: Matins de 9 a 14 i tarda tancat.