• Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • EXPERIÈNCIA, COMPETÈNCIA I ESPECIALITZACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES
 • ESTEM BEN A PROP TEU, CREIXEM AL TEU COSTAT
 • ASSESSORAMENT INTEGRAL, SEGUR, DE CONFIANÇA
 • PROFESSIONALITAT I COMPROMÍS
 • ENS AVALEN MÉS DE CINQUANTA ANYS D’EXPERIÈNCIA
 • LA EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA ENS HAN MANTINGUT DINS DEL MERCAT IMMOBILIARI COM A REFERENTS
 • EXPERIÈNCIA, COMPETÈNCIA I ESPECIALITZACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES

Nova ordre sobre la suspensió d'obres en edificis. Orden Ministerio Sanidad 385/2020 de 2 de maig

 

Es poden fer les obres en les que, per el tipus d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l'immoble o de delimitació d’espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra.

També es poden fer les obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, a les que no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin les següents condicions:

 • Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comuns no sectoritzades, i s’adoptin totes les mesures oportunes per evitar el contacte amb els veïns de l'immoble.
 • L’accés i sortida d’aquests locals, habitatges i zones s'ha de produir a l'inici i a la finalització de la jornada laboral.
 • El treballadors han d'adoptar les mesures de prevenció i higiene front la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

En tots aquests casos exceptuats de la suspensió, es permet l’accés a les zones no sectoritzades de l'edifici, per la realització d’operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per a l’execució de les obres.

Conseqüentment, fins a la finalització del període d’estat d’alarma i les seves prorrogues, estan SUSPESES LES OBRES I TREBALLS que suposin una intervenció en edificis existents quan a l'immoble es trobin persones no relacionades amb l'activitat de l’execució de les obres que puguin tenir interferència amb l’activitat de les obres o amb el moviment de treballadors, o trasllat de materials, amb les següents

EXCEPCIONS a la suspensió d’obres:

 1. Quan les obres no produeixin cap interferència amb les persones no relacionades amb l’obra. És a dir, quan a la finca no hi ha cap persona aliena a l’obra, o quan es pot sectoritzar o independitzar totalment la zona de l’obra de la resta del edifici.
 2. Quan es tracti d'obres o reparacions URGENTS  d'instal·lacions o avaries, o de tasques de vigilància en el propi immoble.
 3. Quan les obres  es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, a les que no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin condicions abans esmentades.
 

Com trobar-nos

 • Gran Via de LLuís Companys, 214
 • Premia de Mar
 • Barcelona
 • 08330
 • Tel1. 93 752 31 02
 • Tel2. 93 752 36 25
 • Fax   93 752 02 01
 •  
 • De dilluns a dijous: Matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 19.
 • Divendres: Matins de 9 a 14 i tarda tancat.